top of page

Kaviareň IAC

kolega Vážený/ vážená kolegyňa,

páčilo by sa Vám vybrať si zamestnanecký benefit podľa vlastných preferencií? Neradi športujete a radšej by ste si zvolili oddych vo wellnesse alebo jazykový kurz? S IAC Cafeteriou budete mať odteraz príležitosť určiť si sami, aký prínos je pre Vás ten pravý.

Čo je Cafeteria systém

Cafeteria je benefitný systém, ktorý zamestnancov umožňuje nájsť si zo škály benefitov ten, ktorý sám najviac preferuje. Je to vlastne taký „vernostný program“ pre zamestnancov, v ktorom zamestnanci zbierajú orgány (1 bod = 1 €), ktoré následne môžu minúť za aktívny zamestnanecký benefit z katalógu dávok.

IAC Cafeteria je určená iba pre kmeňových zamestnancov spoločnosti.

Ako sa môžem zaregistrovať do IAC Cafeterie

Na získanie prístupu do IAC Cafeterie zamestnanec potrebuje prihlasovacie údaje. Tie získa vďaka poskytnutiu svojej súkromnej emailovej adresy Personálnemu oddeleniu, príp. ak zamestnanec vlastnú emailovú adresu, požiada Personálne oddelenie o vygenerovanie jedinečných prihlasovacích údajov.

Personálne oddelenie poskytne tieto údaje spoločnosti Edenered Slovakia (prevádzkovateľ systému IAC Cafeteria), ktorú následne zamestnanci automaticky zašlú jeho špeciálnu e-mailovú adresu uvítaciu poštu s jej prihlasovacími údajmi do Cafeterie. V prípade, ak ste požiadali o vygenerovanie jedinečných prihlasovacích údajov, zadajte tieto prihlasovacie údaje v priebehu skúšobnej doby priamo od zamestnávateľa.

Následne do vyhľadávača v internetovom prehliadači zamestnanec zadá iac.benefitycafe.sk a prihlási sa pod svojim prihlasovacím menom a heslom.

Ako môžem získať body do Cafeterie

Body do Cafeterie prináležia iba kmeňovým zamestnancom spoločnosti a sú im pripísané na ich osobné konto na mesačnej báze. Zamestnávateľ si poplatok za príspevok na zmenu výšky mesačného príspevku, prípadne pozastavenie uhrádzania mesačného príspevku po dohode s odborovou organizáciou, o čom bude zamestnancov vopred účtovať. Výška mesačného príspevku sa odvíjav závislosti od priemernej tvorby fondu sociálneho pre jednotlivé kategórie zamestnancov. Na rok 2021 je stanovený nasledovne:

Mesačný príspevok do bufetu na osobu podľa jednotlivých kategórií

DIR (prevádzkovateľ výroby             2,00 €

INDIR1 (operátor logistiky) 2,00 €

INDIR2 (údržba, technika, vedúci zmien)    5,00 €

INDIR3 (administratíva)        10,00 €

SAL (administratíva)            10,00 €

Zamestnanec získava body až po registrácii v IAC Cafeterii. Spätné udeľovanie bodov nie je možné.

Nárok na príspevok zamestnancovi vzniká po odpracovaní 3 mesiacov v pracovnom pomere u zamestnávateľa, resp. po náhrade skúšobnej doby zamestnanca.

Podmienkou pre udelenie mesačného príspevku je odpracovanie aspoň polovice fondu pracovného času v mesiaci.

Do odpracovaného fondu pracovného času sa na priznanie bodov započítavajú:

· odpracovaný čas

· čerpanie riadnej dovolenky na zotavenie

· čerpanie náhradného voľného za prácu nadčas

· čerpanie náhradného voľného za prácu vo sviatok

· prácaneschopnosť pre pracovný úraz, ktorý zamestnanec utrpel bez vlastného zavinenia

· existuje neprítomnosť v práci z dôvodu bezplatného darovania krvi

· práca voľných zamestnancov podľa §141 odseku 2 písm. d) ZP

· neprítomnosť z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa.

Zamestnanci nepatrí z uvedených príspevkov v prípade, ak:

a) zamestnanec neposkytne svoju služobnú emailovú adresu,

b) zamestnanec neudelí písomne svoj súhlas na použitie svojej súkromnej emailovej adresy na účely IAC Cafeterie,

c) zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o pridelenie prihlasovacích údajov z dôvodu, že nemá vlastnú emailovú adresu,

d) nezávislý vyjadrí svoj záujem o účasť v Cafeterii alebo sa vôbec nevyjadruje.

Body do Cafeterie nie je možné udeliť spätne za obdobie, v ktorom zamestnanec nespĺňa podmienky pre ich udelenie. Zamestnanec je povinný poskytnúť HR oddelenie údaje potrebné na registráciu do Cafeterie najneskôr posledný deň v mesiaci, ktorý mu prináleží orgán.

Aké typy benefitov mi Cafeteria ponúka

Základnými oblasťami výhod, z ktorých si môžete vybrať sú:

· Zdravotná starostlivosť a wellness – spolupráca s ProCare, Medirex, nákup zdravotníckych pomôcok, liekov, vitamínov a pod. Pobyty v hoteloch a wellness strediskách.

· Finančné benefity – sprostredkovanie životného či dôchodkového poistenia

· Cestovanie – cestovné kancelárie a dovolenkové portály

· Šport a kultúra – fitnesscentrá, športoviská, plavárne, vstupenky do divadla, na výstavy, koncerty

· Vzdelávanie – jazykové kurzy, počítačové kurzy, autoškola

· Ostatné benefity ako napr.darčekové poukážky

benefity môžete kliknutím na Vyhľadávač, priamo na hlavnej stránke zadáte vyhľadávač názov benefitu, názov prevádzky, príp.lokalitu, v ktorej prevádzke alebo benefity.

Ako si môžem doplniť body z Cafeterie (si zakúpim benefit)

Zamestnanec nakupuje benefity výhodi výhod:

· Cez e-Tickety - okamžitá použiteľná elektronická poukázka na nákup priamo v kamennej predajni u zvoleného predajcu / partnera

· Cez Eshopy - nákup priamo cez eshop partnerskej prevádzky (Zľava dňa, Predpredaj.sk, Pilulka.sk...)

Postup pri realizácii objednávok elektronických poukážok e-Ticket (ďalej e-Ticket) 1. V kategórii si zamestnanec zostavy želaný benefit / partnera, u ktorého chce e-Ticket použiť. Zamestnanec si zadá nominálnu hodnotu (počet bodov, ktoré si želajú) a vloží do košíka. V prípade, ak už zamestnanec nemá na svoj konečný počet bodov, je možné uplaňovať zostatkové telo, ktoré ešte má k dispozícii zvyšok sumy doplatiť priamo v konkrétnej prevádzke.

2. Ak si želá začiatok nákupu benefitov stlačí „Pokračovať ďalej“ a v ďalšom kroku „Záväzne objednať“. Ak si želá výber benefitov opustiť, stlačí „Vyprázdniť košík“. 3. Na emailovú adresu zadanú v časti "Môj profil" zamestnanec obratom obdrží kód e-Ticketu, ktorý stačí zadať pri platení na prevádzku u vybraného partnera. E-Tickety sa odosielajú len na email zamestnanca, nie poštou. E-Ticket je možné ihneď po predložení jeho kódu v danej prevádzke. Pokiaľ zamestnanec v čase objednávky nemá zadanú emailovú adresu, nebude mu môcť byť doručená. V takomto prípade nájde kód e-Ticketu v časti „História objednávok“, kde zvolí „Otvoriť detail“ požadovanú objednávku a následne sa mu zobrazí kód e-Ticketu, ktorý predloží pri platbe tovaru alebo služieb vo vybranej prevádzke.

Postup pri realizácii objednávok cez Platobnú bránu (eshop) 1. Pri nákupe na webových portáloch je možné nakupovať z ponuky konkrétneho e-shopu. 2. Pre objednávku zamestnanec vypíše kontaktné údaje alebo sa zaregistrujete na webovom portáli podľa postupov konkrétneho e-shopu.

3. V časti spôsobu platby zvolí možnosť Platba Cafeteria bodmi. Možnosť doplatenia časti sumy vlastných prostriedkov, v prípade, ak zamestnanec nemá dostatočný počet bodov v Cafeterii, záleží od pravidiel konkrétneho e-shopu.

4. Po dokončení bude zamestnancovi zaslané potvrdenie o vytvorení objednávky, prípadne e-voucher na e-mail, uviedol. Samotné nakupovanie v e-shopoch, objednanie kupónov a podobne, ako aj poskytnutie služby či dodanie tovaru na základe kupónu spravuje podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho webového portálu. Objednávky zakúpené cez webový portál nie je možné stornovať, ak už sú platené Cafetéria bodmi.

bottom of page